• दूरध्वनी : ०२२-२३८२ ७७ ७३ / २३८१८ ८८ ६४
  • ईमेल : info@ksvaishyasamaj.org

कोंकणस्थ (सं.) वैश्य समाज, मुंबई

६, शेणवी वाडी, नवाकाळ पथ, गिरगांव, मुंबई - ४०० ००४

आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल

पंचवार्षिक अहवाल

Report from year 2012 to 2016
Click to download

आर्थिक ताळेबंद

Financial Year: 2020-2021
Click to download balance sheet

Financial Year: 2019-2020
Click to download balance sheet

Financial Year: 2018-2019
Click to download balance sheet

Financial Year: 2017-2018
Click to download balance sheet

Financial Year: 2016-2017
Click to download balance sheet

Financial Year: 2015-2016
Click to download balance sheet

Financial Year: 2014-2015
Click to download balance sheet

Financial Year: 2013-2014
Click to download balance sheet

Financial Year: 2012-2013
Click to download balance sheet

Financial Year: 2011-2012
Click to download balance sheet

भावपूर्ण आदरांजली

पु.कॄ. तथा आप्पा शेट्ये यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली

घडामोडी व आगामी उपक्रम

  • वेबसाईट नवीन स्वरूपात

वैश्यविजय

समाज संपर्काचे उत्कॄष्ट माध्यम तसेच समाज बंधु-भगिनींच्या विविधांगी गुणवत्तेला प्रसिद्धी देण्याच्या उद्देशाने 'वैश्य विजय' मासिक दरमहा नियमित प्रकाशित करण्यात येते.