• दूरध्वनी : ०२२-२३८२ ७७ ७३ / २३८१८ ८८ ६४
  • ईमेल : info@ksvaishyasamaj.org

कोंकणस्थ (सं.) वैश्य समाज, मुंबई

६, शेणवी वाडी, नवाकाळ पथ, गिरगांव, मुंबई - ४०० ००४

सभागृह

तात्यासाहेब कोलते सभागृह

६, शेणवीवाडी, खाडीलकर रोड, नवाकाळ पथ, गिरगाव, मुंबई ४००००४

दूरध्वनी: २३८२७७७३ / २३८१८८६४

सभागृहासाठी वेळ:
१. संपूर्ण दिवस - सकाळी ६ ते रात्रौ. १० वा.
२. अर्धा दिवस - सकाळी ६ ते दुपारी २ वा. / दुपारी ३ ते रात्रौ. १० वा.

भावपूर्ण आदरांजली

पु.कॄ. तथा आप्पा शेट्ये यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली

घडामोडी व आगामी उपक्रम

  • वेबसाईट नवीन स्वरूपात

वैश्यविजय

समाज संपर्काचे उत्कॄष्ट माध्यम तसेच समाज बंधु-भगिनींच्या विविधांगी गुणवत्तेला प्रसिद्धी देण्याच्या उद्देशाने 'वैश्य विजय' मासिक दरमहा नियमित प्रकाशित करण्यात येते.