• मुख्य पान
  संस्थेविषयी
  संचालक व पदाधिकारी
  उपक्रम
  सभागृह
  फोटोगॅलरी
  प्रतिक्रिया
  संपर्क
  वैश्यविजय
  आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
   
  वधूवर सूची
   
  घडामोडी व आगामी उपक्रम

  Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
   

  Please Click Here (GR Copy)

  वैश्य विजय एप्रिल २०१९

   
   
  भावपूर्ण आदरांजली
  पु.कॄ. तथा
  आप्पा शेट्ये
  यांना
  भावपूर्ण श्रद्धांजली
   
  ** ८०० पेक्षा जास्त स्थळांची माहिती ** घरबसल्या कुठूनही आपला मनपसंत साथीदार निवडा ** ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट, एम.बी.ए., डॉक्टर स्थळे उपलब्ध ** मुंबई, मुंबईच्या बाहेर तसेच परदेशातीलही स्थळे उपलब्ध ** आजच वेबसाईट साठी ५०० रुपये भरून नोंदणी करा ** More than 800 profiles available ** Select your partner sitting at home ** Graduate, Post-Graduate, MBA, Doctor profiles available ** Profiles from Mumbai, outside Mumbai and out of India are available ** Register today by paying Rs. 500 **
  Form No: वधू वर   Age:
  प्रथमवर/वधू घटस्फोटीत विधुर/विधवा
  * फॉर्मवर देण्यात आलेल्या माहितीस संस्था जबाबदार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी *

  1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170  
  next >>

  Form No.: 1889
  आडनाव: डोळस (प्रथमवर)
  जन्मतारीख: 1991
  उंची: ५ फुट १० इंच
  वजन:
  Blood Group: B+ve
  शिक्षण: Diploma in Mechanical Engineering
  मासिक उत्पन्न रुपये: 30,000/-
  view details
  Form No.: 1887
  आडनाव: गुजर (प्रथमवर)
  जन्मतारीख: 1993
  उंची: ५ फुट ५ इंच
  वजन:
  Blood Group: O+ve
  शिक्षण: 12th
  मासिक उत्पन्न रुपये: 60,000/-
  view details
  Form No.: 1886
  आडनाव: हेगिष्टे (प्रथमवधू)
  जन्मतारीख: 1994
  उंची: ५ फुट ३ इंच
  वजन:
  Blood Group: A+ve
  शिक्षण: Diploma I.T., B.Sc., I.T.
  मासिक उत्पन्न रुपये: 17,000/-
  view details
  Form No.: 1885
  आडनाव: इस्वलकर (प्रथमवधू)
  जन्मतारीख: 1990
  उंची: ५ फुट ० इंच चोम.,
  वजन:
  Blood Group:
  शिक्षण: M.Com., Fashion Designing
  मासिक उत्पन्न रुपये: 27,000/-
  view details
  Form No.: 1884
  आडनाव: पिळवणकर (प्रथमवर)
  जन्मतारीख: 1985
  उंची: ५ फूट४ इंच
  वजन:
  Blood Group: A+ve
  शिक्षण: Civil Engineering (Diploma)
  मासिक उत्पन्न रुपये: 21,000/-
  view details

  1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170  
  next >>