• मुख्य पान
  संस्थेविषयी
  संचालक व पदाधिकारी
  उपक्रम
  सभागृह
  फोटोगॅलरी
  प्रतिक्रिया
  संपर्क
  वैश्यविजय
  आर्थिक ताळेबंद व पंचवार्षिक अहवाल
   
  वधूवर सूची
   
  घडामोडी व आगामी उपक्रम

  Sanstha registered 45263 u/s.12AA(1)(b)(i) w.e.f 01/04/2011.
   

  Please Click Here (GR Copy)

  वैश्य विजय एप्रिल २०१९

   
   
  भावपूर्ण आदरांजली
  पु.कॄ. तथा
  आप्पा शेट्ये
  यांना
  भावपूर्ण श्रद्धांजली
   
  सभागृह

  तात्यासाहेब कोलते सभागृह

  ६, शेणवीवाडी, खाडीलकर रोड, नवाकाळ पथ,
  गिरगाव, मुंबई ४००००४

  दूरध्वनी: २३८२७७७३ / २३८१८८६४

  सभागृहासाठी वेळ:
  १. संपूर्ण दिवस - सकाळी ६ ते रात्रौ. १० वा.
  २. अर्धा दिवस - सकाळी ६ ते दुपारी २ वा. / दुपारी ३ ते रात्रौ. १० वा.